Een stralende zondagmiddag

Op zondag  19 juni 2016  nemen wij voor de derde achtereenvolgende maal met veel  ENJOY deel aan het Liedertafelfestival 
"De Meierij" te  's-Hertogenbosch.

Pluvius, de god van de regen,
is een paar dagen op vakantie.
De koperen knaap profiteert gretig
van zijn afwezigheid. Op praktische
alle foto's  zien we hem kwistig
strooien met zijn stralen.

  "Alles ziet er anders uit als de zon schijnt.
 Terrasjes zitten overvol en alle mensen
raken uit hun bol", aldus onze
volkskomiek  André van Duin.

De organisatie heeft ons vier locaties in de binnenstad toegewezen. Aan de hand van enige mooie kiekjes,
die door onze hoffotograaf Herman zijn geschoten, nemen we ze alle vier onder de loep.
We beginnen rond 13.30 uur bij café De Druif op de Markt.

Het afbreken en opbouwen van de geluidsinstallatie kost meer tijd dan ons lief is.
Ruim over tijd beginnen we  bij "Café De Smidse" aan de voet van Onze Ouwe Sint Jan aan de
 tweede zangsessie. Het publiek moet gedacht hebben dat Bajeskoor  "Noten-en brandkastkrakers"
zich heeft ingeschreven voor het festival;  er wordt immers achter dikke tralies gezongen.

Tijdens het lied "Onder een brug van Parijs" weet Henri Clochard, opgepakt wegens landloperij,
te ontsnappen. Met zijn onverzorgd uiterlijk, een ouwe krant  en een grote fles cognac begeeft
die gabber zich tussen het publiek.

De vrouw van gotfather Don Corleone heeft het ook niet gemakkelijk.
"Sometimes it's hard to be a woman", zingt zij uit de grond van haar hart.  Hoe dan ook, 
zij steunt hem door dik en dun: Stand by your man in good times and in bad times!

De derde locatie waar we met een flinke vertraging arriveren is bij Café ''t Bosschenaartje".
Smallere straatjes dan 't Krullardstraatje hebben ze niet in Den Bosch.
Alleen schuifelend kun je daar je weg vinden.

Maar wat kan er nou gebeuren op zo'n mooie dag?  Niks toch! En mocht er onverhoopt toch iets mis gaan, dan volgens we het advies op van  Hanny en Marie-Louise: Que sera sera!

De liedjes die we zingen brengen veel vrolijkheid te weeg. Als Paul het lied van 
 John de Bever ten gehore brengt. wordt het wel heel gezellig.Ook bij Paul krijgen ze de lach niet meer van zijn gezicht. Het is een kraker die goed aanslaat
bij het winkelend publiek en de vaste stamgasten van café  't Bosschenaartje.

  Op de markt vlakbij het stadhuis beginnen we aan onze vierde en laatste  zangsessie.Vergeleken bij de locatie in 't Krullardstraatje hebben we hier een zee aan ruimte. 
Hier treffen we dan ook het meeste publiek aan.

We sluiten de middag af met  een lied van Frans Bauer, gezongen door "De Paultjes".
Zij stralen even fel als de zon, die ons de gehele middag zo van heerlijk  warme stralen heeft voorzien.

Dankzij de inzet van alle koorleden en van de inspanningen van de onze geluidsmannen
mogen wij
  terugzien op een bijzonder geslaagde dag!